روش های خرید

همانطور که در صفحه درباره ما توضیح داده شد،هدف اصلی ما از تاسیس این وب سایت عرضه مستقیم عسل طبیعی ودیگر فراورده های زنبور عسل و محصولات تولیدی کشاورزان ودامداران زحمت کش روستاهای سرند وکریمو به دست مصرف کنندگان عزیز می باشد وامیدواریم بتوانیم به اعتماد شما بزرگواران پاسخی مناسب بدهیم.انشاالله

شما میتوانید پس از مراجعه به وب سایت www.sabzrood.com وانتخاب محصول درخواستی  به یکی از سه روش زیر نسبت به خرید محصول مورد نظر از مجموعه سبزرود اقدام نمایید.